Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader schrijft voor dat de personeelssamenstelling van de verpleeghuiszorg op de website wordt gepubliceerd.
Onderstaande personeelssamenstelling van Zorgvilla Aldenborgh heeft peildatum 29.03.2022.

Verdeling gediplomeerde zorgverleners / leerlingen over functies en niveaus

Niveau 

Verpleegkundige niveau 5          1,16 FTE

Verpleegkundige niveau 4          2,55 FTE

Verzorgende niveau 3IG             4,66 FTE

Helpende niveau 2                       4,39 FTE

Activiteitenbegeleiding               1,56 FTE

Gastvrouw/heer                           5,44 FTE

Kok                                                  2,00 FTE

Facilitair medewerker                 1,78 FTE

Leerling / stagiaire                      0,88 FTE

Management                                 2,00 FTE

Vrijwilligers                                   0,39 FTE

 

Ziekteverzuim                        0.00 %

Ratio personele kosten versus opbrengsten   0,00

Instroom 2022                     26,42 FTE

Uitstroom 2022                    3,06 FTE