Cliëntenraad

Een cliëntenraad is een groep bewoners/familie die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners in een zorginstelling. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van een cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten. Deze wet stelt dat een zorginstelling verplicht is een cliëntenraad in te stellen. Via de cliëntenraad kunnen de bewoners/familie van de zorginstelling invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van een zorginstelling moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Zorgvilla Aldenborgh is gestart met een cliëntenraad. Deze raad bestaat uit familieleden van de bewoners of de bewoners zelf. 2x per jaar heeft deze cliëntenraad een bijeenkomst welke soms wordt gekoppeld aan een familie-avond. Bevindingen van deze bijeenkomsten worden teruggekoppeld aan de directie en het management team.