Langdurige zorg

Langdurige zorg

Mensen met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag hebben doorgaans een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Dit betekent dat u langdurige zorg en 24-uursbegeleiding nodig heeft en hierdoor niet langer in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Bij Aldenborgh krijgt u de zorg die u nodig heeft en voelt u zich direct thuis. Ons team van betrokken mensen is verbonden met u en zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk kunt leven zoals u dat gewend bent.

Onze zorg- en servicemedewerkers staan te allen tijde klaar om de best mogelijke zorg en de hoogst mogelijke service te verlenen. Wij hanteren daarnaast de volgende principes:

Somatische verzorging

Ouderen met een somatische zorgvraag lijden aan een (of meerdere) chronische lichamelijke ziekte(n). Voorbeelden hiervan zijn hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, CVA (herseninfarct), astma en COPD, reuma, MS of de ziekte van Parkinson. Lees meer.

Psychogeriatrische verzorging

Senioren die psychogeriatrische verzorging nodig hebben, lijden door ouderdom aan een beperking van de geestelijke vermogens. Bekende voorbeelden hiervan zijn dementie of Alzheimer.

Onze inzet voor uw welbevinden

We zijn 24 uur per dag verantwoordelijk voor uw welzijn. Daarom hebben we bij Zorgvilla Aldenborgh alle disciplines, kennis en vaardigheden op het gebied van verpleging, verzorging én hospitality in huis. Op die manier geven we u niet alleen de zorg en steun die u nodig heeft, maar zorgen wij er ook voor dat Aldenborgh als een echt thuis voelt.

Wij zijn alert, bieden een luisterend oor en voelen uw emoties en behoeften aan. Samen met u maken we een zorgplan. Daarin staat wat u zelfstandig kunt en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Is uw familie niet in de gelegenheid om met u mee te gaan naar een doktersafspraak? Als u het prettig vindt, gaat één van onze medewerkers met u mee. Gaat u graag wandelen of naar het theater? Dan zorgen wij ervoor dat u dat kunt blijven doen.

Onze uitgangspunten

Wij staan dag en nacht voor u klaar om goede zorg en service te verlenen. We vinden het belangrijk dat:

  • u samen met uw familie en het team de dagelijkse gang van zaken bepaalt;
  • u zoveel mogelijk regie en inrichting over uw leven behoudt;
  • u zich veilig en behaaglijk voelt dankzij sociale contacten en ondersteuning;
  • uw familie zich welkom voelt om mee te eten en/of te overnachten in een van onze logeerkamers;
  • onze medewerkers een onderdeel van een normaal huishouden vormen;
  • onze medewerkers op bezoek zijn bij ú, in plaats van andersom.

Bekijk uw woon- en zorgservice

Wilt u weten welke zorg en service u krijgt met een Wlz-indicatie bij Zorgvilla Aldenborgh? En bent u benieuwd welke kosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed? Ga dan naar Service en financiering.